Ĉu vi jam pagis vian jarkotizon al UTE?

 

Jen do la okazo por plenumi tiun devon vian, ĉar estas la sola maniero por vivteni nian landan Asocion dum tiuj tre malfacilaj momentoj.

 

 

La pago de tiu ĉi kotizo certigas vian membrecon ĉe UTE

en la jaro 2017.

 

 

Bonvolu kontakti la kasiston ATTIOGBE-AGBEMADON B. Mensah je 90062488.

Retadreso de UTE:

 

utetogo@hotmail.com

 

---------------------

 

Vous pouvez télécharger aussi le formulaire d’adhésion à l’UTE.

 

L'adhésion est peu coûteuse et elle nous est d'une grande aide pour soutenir et

développer la communauté Espérantiste au Togo.

 

 

Veuillez nous rejoindre - UTE a besoin de votre aide !

Bonvenon en la retejon de Unuiĝo Togolanda por Esperanto (UTE)! Bonvolu trapaĝumi ĝian enhavon aŭ skribi mesaĝon al ni.

 

UTE estas kultura asocio senprofitcela por disvastigi la uzadon de la internacia lingvo ESPERANTO kaj agadi por la paco en Togolando. UTE estas membro de FTACU (Togolanda Federacio de UNESKaj Kluboj kaj Asocioj) kaj de UEA (Universala Esperanto Asocio). UTE interalie agadas por kreskigi inter siaj membroj, fortikan senton de solidareco, kaj disvolvi ĉe ili la komprenon kaj estimon por aliaj popoloj.

 

UTE estas movado por la lingva diverseco.

 

 ----------

Bienvenue sur le site de l’Union Togolaise pour l’Espéranto (UTE) ! Sentez-vous libre de parcourir son contenu ou de nous laisser un message.

 

L'UTE est une association culturelle à but non lucratif pour vulgariser la langue internationale Espéranto et promouvoir la paix au Togo. L'UTE est membre de la FTACU (Fédération Togolaise des Associations et Clubs UNESCO et de l’UEA (Association Mondiale pour l’Espéranto). L'UTE entre autres travaille pour faire accroître entre ses membres un solide sentiment de solidarité et développer chez eux la compréhension et l’estime pour les autres peuples.

 

 

L’UTE est un mouvement en faveur de la diversité linguistique.

 

TOGOLANDO

Vizitantoj: Postlasu mesaĝon

Veuillez entrer le code:

Note : veuillez remplir les champs marqués d'un *.