Ĉu vi jam pagis vian jarkotizon al UTE?

 

Jen do la okazo por plenumi tiun devon vian, ĉar estas la sola maniero por vivteni nian landan Asocion dum tiuj tre malfacilaj momentoj.

 

 

La pago de tiu ĉi kotizo certigas vian membrecon ĉe UTE

en la jaro 2017.

 

 

Bonvolu kontakti la kasiston ATTIOGBE-AGBEMADON B. Mensah je 90062488.

Retadreso de UTE:

 

utetogo@hotmail.com

 

---------------------

 

Vous pouvez télécharger aussi le formulaire d’adhésion à l’UTE.

 

L'adhésion est peu coûteuse et elle nous est d'une grande aide pour soutenir et

développer la communauté Espérantiste au Togo.

 

 

Veuillez nous rejoindre - UTE a besoin de votre aide !

 

Por personoj, kiuj dezirus :

 

- eklerni rete Esperanton senpage en multlingva TTT-ejo : http://eo.lernu.net/index.php

http://eo.lernu.net/?tm_id=27&gclid=CMLAodHyhcECFSrpwgod-HoAvQ

 

- plulerni  rete Esperanton  : temas pri la TTT-ejo de edukado.net ; nepras senpage registrighi http://www.edukado.net/  kaj elekti  “instrumaterialoj”  http://www.edukado.net/instrumaterialoj

“En tiu sekcio de la paĝaro vi trovas pretajn ekzercojn, ludilojn, afiŝojn kaj tabelojn, pretajn por dumkursa uzo. Helpe de serĉfunkcioj provu trovi la konvenan materialon, kiun vi poste povas libere elŝuti kaj uzi por instruaj celoj en klasoj kaj kursoj, kondiĉe ke vi konservas la indikon pri la fonto.

Por alicela uzo aŭ publikigo de la materialoj en printita aŭ cifereca formo, bonvolu kontakti la redaktoron. Bonvolu post la uzo de la materialoj reveni al la paĝaro kaj dividi kun ni viajn spertojn.

 

Por pliaj informoj pri la reguloj rilate la instrumaterialojn bv. legi laregularon