Ĉu vi jam pagis vian jarkotizon al UTE?

 

Jen do la okazo por plenumi tiun devon vian, ĉar estas la sola maniero por vivteni nian landan Asocion dum tiuj tre malfacilaj momentoj.

 

 

La pago de tiu ĉi kotizo certigas vian membrecon ĉe UTE

en la jaro 2017.

 

 

Bonvolu kontakti la kasiston ATTIOGBE-AGBEMADON B. Mensah je 90062488.

Retadreso de UTE:

 

utetogo@hotmail.com

 

---------------------

 

Vous pouvez télécharger aussi le formulaire d’adhésion à l’UTE.

 

L'adhésion est peu coûteuse et elle nous est d'une grande aide pour soutenir et

développer la communauté Espérantiste au Togo.

 

 

Veuillez nous rejoindre - UTE a besoin de votre aide !

ESTRARO DE UTE 2016 - 2018

PREZIDANTO  : ATTAGLO Kokou Evienyeame

VIC-PREZIDANTO : GBEGLO Koffi

ĜENERALA SEKRETARIO : AGBEHOU Ayaovi

VIC-SEKRETARIO : AMOUZOUVI Ekoué Attah

RESPONDECULINO PRI FINANCOJ : ATTIOGBE-AGBEMADNON Mensah Biovah

ESTRARO 2014 - 2016

Prezidanto : ATTAGLO Kokou Evienyeme

Vicprezidanto : HUNLPORTIE Mawuena Alfred

Ghenerala Sekretario : AGBEHOU Ayaovi

Vicskretario : AKPAYEDO Kodjo

Respodeculoj pri Financoj AGBOSSOU Kossi

ESTRARO 2012 - 2014

Prezidanto : ADJE Adjevi

Vicprezidanto : AKPAYEDO Kodjo

Ghenerala Sekretario : AGBEHOU Ayaovi

Vicsekretario : AVOUSSOU Folly Olivier

Respondeculino pri financoj : SASSOU Ewoè