Ĉu vi jam pagis vian jarkotizon al UTE?

 

Jen do la okazo por plenumi tiun devon vian, ĉar estas la sola maniero por vivteni nian landan Asocion dum tiuj tre malfacilaj momentoj.

 

 

La pago de tiu ĉi kotizo certigas vian membrecon ĉe UTE

en la jaro 2017.

 

 

Bonvolu kontakti la kasiston ATTIOGBE-AGBEMADON B. Mensah je 90062488.

Retadreso de UTE:

 

utetogo@hotmail.com

 

---------------------

 

Vous pouvez télécharger aussi le formulaire d’adhésion à l’UTE.

 

L'adhésion est peu coûteuse et elle nous est d'une grande aide pour soutenir et

développer la communauté Espérantiste au Togo.

 

 

Veuillez nous rejoindre - UTE a besoin de votre aide !

 

 

Junie 2014 dekduo da esperantistoj ĉeestis la kunvenon Babilmanĝo en Lomeo. Kiel kutime, ili ĝuis la etoson...

Ankaŭ ili lernis kaj kantis la himnon Espero en grupo kaj poste unuope, surbaze de tekstoj surpapere disdonitaj antaŭe al ĉiuj.

 

La ci-suba filmeto montras la kantadon.

_______________________________________________

 

La lernejo Instituto Zamenhof (IZo) malfermiĝis septembre 2004 en Lomeo, Togolando. Temas pri privata nekomerccela lernejo kun ĉir. 600 lernejanoj. La lingvo de la lernejo estas la franca, sed ankaŭ Esperanto estas grava kaj la Instituto ĉiujare instruas ĝin, naskante dekojn da esperantistoj.

Jen 25 minuta franclingva filmo de Jean-Pierre Marcq pri Instituto Zamenhof. La filmon enretigis Evelyne Rotellini (Francio).

__________________________________________________

Togolandaj esperantistoj, ĉino Zhu Minghe kaj italino Paola B. Giommoni partoprenis en okminuta televida programo en Lomeo, la 21-an de marto 2013.

La programo estas spektebla en la franca lingvo, sed atentu, la voĉo ne estis laŭtigita, necesas do kromaj laŭtparoliloj por komforte aŭskulti la programon.