Ĉu vi jam pagis vian jarkotizon al UTE?

 

Jen do la okazo por plenumi tiun devon vian, ĉar estas la sola maniero por vivteni nian landan Asocion dum tiuj tre malfacilaj momentoj.

 

 

La pago de tiu ĉi kotizo certigas vian membrecon ĉe UTE

en la jaro 2017.

 

 

Bonvolu kontakti la kasiston ATTIOGBE-AGBEMADON B. Mensah je 90062488.

Retadreso de UTE:

 

utetogo@hotmail.com

 

---------------------

 

Vous pouvez télécharger aussi le formulaire d’adhésion à l’UTE.

 

L'adhésion est peu coûteuse et elle nous est d'une grande aide pour soutenir et

développer la communauté Espérantiste au Togo.

 

 

Veuillez nous rejoindre - UTE a besoin de votre aide !

FOTO ALBUMO

 

FOTOJ PRI LA 17-A TEK (EN ANEHO)

GRUPA FOTIĜO

Trejnkurso dum la 17-a TEK
Trejnkurso dum la 17-a TEK
Trejnkurso dum la 17-a TEK
Trejnkurso dum la 17-a TEK
Fino 2-a Trimestro en IZo
Fino 2-a Trimestro en IZo
Fino 2-a trimestro en IZo
Fino 2-a trimestro en IZo
Samideano THIOMBIANO el Niĝerlando
Samideano THIOMBIANO el Niĝerlando